Ružić: Važno je da negujemo odnos saradnje i poverenja

+100%-

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas na sastanku sa  predsednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina da je veoma važno da se neguje odnos saradnje i poverenja između nacionalnih saveta i Ministarstva, jer je to u interesu, ne samo pripadnika svih nacionalnih manjina, već i svih građana Republike Srbije.

 

Ministar je podsetio da su pre godinu dana održani izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina i upoznao prisutne i sa najvažnijim aktivnostima Ministarstva koje su od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

Uspešno je sproveden i postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za 2019. godinu i sa 30 miliona dinara je podržan 91 projekat iz oblasti kulture nacionalnih manjina.

 

„Novim zakonskim rešenjima omogućili smo dobrovoljan upis nacionalne pripadnosti u matične knjige, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, a na osnovu podataka iz matičnih knjiga, u završnoj fazi je priprema standardizacije/transkripcije ispisa albanskih imena i prezimena na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu“, rekao je ministar i dodao da je oblast zaštite ljudskih i manjinskih prava našla svoje mesto u opštim programima obuke koji se sprovode za sve zaposlene u državnim organima i lokalnim samoupravama.

 

Od 1. januara 2019. godine, u Republici Srbiji omogućeno je pripadnicima nacionalnih  manjina da podatak o nacionalnoj pripadnosti upišu u matičnu knjigu rođenih.  Od početka godine 79.452 građana iskoristilo je svoje pravo na upis podatka o nacionalnoj pripadnosti  u matičnu knjigu rođenih.

 

Sastanci ministra sa predsednicima nacionalnih manjina deo su redovnih aktivnosti i mehanizama za unapređenje saradnje i razgovor o radu nacionalnih saveta.

 

Izvor: MDULS

Kategorije: Sedam dana, Top vesti