Saradnja Nacionalnog saveta Rumuna i RTV

+100%-

Saradnja Nacionalnog saveta Rumuna i RTV

 

Delegacija Nacionalnog saveta Rumunske nacionalne manjine u kojoj su bili predsednik Daniel Petrović i Niku Čobanu, posetila je Radio-televiziju Vojvodine.

 

O stanju i aktivnostima u RTV-u goste je upoznao dr Miodrag Koprivica, generalni direktor.

 

Izraženo je zajedničko zadovoljstvo početkom aktivnosti na izgradnji nove zgrade RTV-a.

 

U razgovorima je postignuta saglasnost o potrebi jačanja dopisničke mreže kao i poboljšanja statusa zaposlenih kada to zakonske i finansijske mogućnosti dozvole.

 

Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine smatra da bi zbog multijezičke strukture programa RTV bilo logično da u Programskom savetu RTV bude zastupljena i rumunska manjina.

 

Rukovodstvo RTV i Nacionalni savet Rumunske nacionalne manjine su se saglasili da nastave i unaprede saradnju u skladu sa zakonom i obostranim potrebama.

 

Izvor: RTV