SASTANAK SA MISIJOM OEBS-A U SRBIJI

+100%-

SASTANAK SA MISIJOM OEBS-A U SRBIJI

Na sastanku održanom 30. marta 2021. godine sa misijom Evropske unije za bezbednost i saradnju u Republici Srbiji, predsednik Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine Novica Janošević prešao je u Zužani Pavlikovi i saradnici, stavovi Nacionalnog saveta Vlaha o važnim temama za život Vlaha u Istočnoj Srbiji. Predsednik Janošević obavestio je predstavnike OEBS-a o stepenu prihvatanja izbornog predmeta ′′ Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture ′′ kao i rad Saveta tokom pandemije.


Takođe, misija OEBS je obaveštena i o problemima migracija koja je uslovljena nezaposlenošću kao i ekološkim problemima u većini opština u kojima Vlasi žive. Sa druge strane, naglasak je izvršen na stalni pritisak na Vlahe da se izjasni kao Rumuni. Predsednik Janošević je naglasio da Vlasi ne smatraju sebe Rumunima i da ekstremni stavovi pojedinih rumunskih partija u Srbiji ne doprinose razvoju demokratije i suživota.


Izjave pojedinih rumunskih parlamentaraca da država Srbija treba da izjednači termine Vlah i Rumun je izazvala negativne reakcije u vlaškoj zajednici. Nacionalni savet kategorički odbacuje tvrdnje da su Vlasi Rumuni a takođe, ne veruje u dobre namere nekih političkih partija, koje nemaju nikakvu podršku u narodu. Navedene partije pokušavaju da pod plaštom brige za ekologiju i vlaški živalj provuku i nametnu političke ideje koje su u suprotnosti sa proklamovanim principima demokratije. Vlasima je u Republici Srbiji Ustavom i Zakonima zagarantovano pravo da se izjašnjavaju kao poseban narod čija je matična država Srbija i nikakve stranke pod laznog brigom za ekološke probleme ne mogu to pravo da ospore, rekao je Janošević.


Izvor: Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine

Foto: oesc serbia