Sastanak sa predstavnicima medija i NVO sektora iz Sandžaka

+100%-

Sastanak sa predstavnicima medija i NVO sektora iz Sandžaka

 

Bošnjačko nacionalno vijeće 20. juna je organizovalo sastanak sa predstavnicima medija i NVO sektora iz Sandžaka na temu Akcionog plana za nacionalne manjine.

 

Predsjednik Ugljanin je govorio o procesu izrade manjinskog Akcionog plana te o potrebi za njegovom revizijom. Predsjednik Vijeća je također podsjetio prisutne i na nedavnu inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća za nastavak Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji.

 

Potpredsjednica Vijeća Vasvija Gusinac je prisutnima predstavila komentare BNV na izvještaje o sprovođenju Akcionog plana te istakla da izvještajima naročito nedostaju mjerljivi indikatori o realizaciji aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

 

Izvor: BNV