Sastanak sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja

+100%-

Sastanak sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja

 

Na sastanku koji je održan sa predstavnicima ministarstva prosvete, potpredsednik Nacionalnog saveta Roma Živojin Mitrović i stručni saradnik iz oblasti obrazovanja pri Nacionalnom savetu Ljuan Koka, govorili su o uspešnosti sprovođenja afirmativnih mera pri upisu studenata i učenika srednjih škola romske nacionalnosti.

 

Pored sprovođenja afirmativnih mera pri upisu studenata i učenika srednjih škola romske nacionalnosti, na sastanku se govorilo i o uvođenju romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole. Ljuan Koko, koordinator ovog projekta, rekao je da se do sada izjasnilo putem anketnog lista oko 3 600 učenika, što čini tek nešto više od sedam posto od ukupnog broja romske dece, koji će od naredne školske godine kao izborni predmet slušati romski jezik. Pomenuo je i stručni kadar koji će raditi sa decom u osnovnim školama i iskoristio je priliku da podseti na to da niko od nastavnog osoblja ko nema sertifikat sa Filološkog fakulteta iz Beograda, neće moći da predaje romski jezik.

 

Živojin Mitrović, potpredsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne zajednice, zahvalio se državnoj sekretarki Ana Mariji Viček na prijemu i skrenuo je pažnju na neadekvatnu saradnju sa gradskim sekretarijatom za obrazovanje pri gradu Beogradu. Očekujem da ministarstvo reaguje u skladu sa svojim nadležnostima i da kolege iz gradskog sekretarijata podstaknu na bolji i senzibilisaniji odnos prema pripadnicima romske zajednice. Imamo ozbiljan problem sa upisom romske dece u predškolske ustanove u svim opštinama u Beogradu. Verovatno je takva situacija i u drugim gradovima gde je veća koncetracija pripadnika romske zajednice. Zahtevam od ministarstva da reaguje u skladu sa zakonom i da zajedničkim snagama pokrenemo primenjivanje aktivnosti koje su prepisane novousvojenim Akcionim planom, koji je prateći dokument Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Samo ako se pridržavano aktivnosti iz Akcionog plana, doći ćemo do toga da više nećemo imati decu romske nacionalnosti koji nisu uključena u predškolski program, a koji je osnov za dalje obrazovanje, do bolje primene afirmativnih mera, i što je najvažnije, doći ćemo do održivih sistemskih rešenja. Projektna rešenja nisu trajna i trebamo se svi zajedno boriti da sistemski rešavamo sve probleme romske zajednice, posebno kada je obrazovanje u pitanju – istakao je on.

 

Ana Marija Viček, državna sekretarka zadužena za obrazovanje nacionalnih manjina u ministarstvu prosvete, pažljivo je saslušala predloge i sugestije koje su iznete na sastanku i jasno je stavila do znanja da će se ministarstvo prosvete striktno pridržavati zakonskih propisa po pitanju sprovođenja afirmativnih mera, upisa dece u predškolski program, kao i uvođenja romskog jezika u osnovnoškolski sistem. Znam da se na terenu javljaju razni problemi, ja vas ohrabrujem da sve uočene nepravilnosti prijavite nadležnim institucijama koje posluju pri ministarstvu prosvete i uveravam vas da će se postupci istog momenta pokrenuti. Svima nama je u interesu da obrazovni sistem funkcioniše na što bolji način, posebno kada su ugrožene kategorije stanovništva u pitanju, u koje nesumnjivo spadaju i učenici romske nacionalne zajednice – zaključila je državna sekretarka Viček.

 

Izvor: Romski nacionalni savet