Savet Evrope u novom izveštaju pozdravlja napredak u promovisanju manjinskih jezika u Srbiji

+100%-

Savet Evrope u novom izveštaju pozdravlja napredak u promovisanju manjinskih jezika u Srbiji

 

Komitet ministara Saveta Evrope pozdravio je napredak Srbije u primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjiskim jezicima, ali je i pozvao na dalje jačanje upotrebe jezika manjina.

 

U novom izveštaju o primeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji, Komitet Saveta Evrope preporučio je nastavak promovisanja svesti i tolerancije u srpskom društvu u odnosu na manjinske jezike i kulture kao sastavnog dela nasleđa Srbije.

 

Eksperti Saveta Evrope pozdravili su napredak u obuci nastavnika za obrazovanje na jezicima manjina, objavljivanje udžbenika i emitovanja radio i televizijskih programa, kao i značajan broj kulturnih aktivnosti na svim jezicima manjina.

 

Istovremeno, kao razlozi za zabrinutost navedeni su relativno visoki pragovi za formiranje nastave na manjinskom jeziku i prekid predškolskog obrazovanja na romskom jeziku.

 

 Eksperti iz Strazbura uočili su visok nivo prisutnosti manjinskih jezika u javnim radio i televizijskim emisijama u Vojvodini, ali i upozorili na činjenicu da je privatizacija javnih emitera smanjila ponudu emisija dostupnih na jezicima manjina na lokalnom nivou u Srbiji.

 

Kategorije: Top vesti