SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE

+100%-

SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE

U Vladi Republike Srbije, u petak, 27. maja 2022. godine, održana je sednica Saveta za nacionalne manjine kojom je predsedavala predsednica Vlade Ana Brnabić, zajedno sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordanom Čomić.

 

Na sednici su bili prisutni predstavnici svih nacionalnih saveta i predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije. Premijerka Ana Brnabić, koja je i predsednica Saveta, ukazala je na nekoliko aktivnosti koje će u narednom periodu biti važne za unapređenje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina. U junu mesecu će biti završena izrada Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji će biti plod zajedničkog rada predstavnika svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina i državnih organa. Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, je podržala Evropska unija i Savet Evrope, a on će pozicionirati Srbiju kao zemlju koja poštuje prava nacionalnih manjina.

 

Prema rečima premijerke, unapređenje ljudskih i manjinskih prava i nulta tolerancija prema diskriminaciji bilo koje vrste ostaju glavni ciljevi kojima Srbija stremi.

 

Kada je reč o Budžetskom fondu za nacionalne manjine, on i za ovu godinu iznosi 30 miliona dinara, a prioritetna oblast je kultura. Cilj konkursa će biti unapređenje i jačanje kulturno-jezičkog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

 

Na sednici je bilo reči i o tome da su izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina planirani u istom periodu kao i popis stanovništva, pa su predstavnici nacionalnih saveta smatrali da bi zbog toga bilo dobro da se ti izbori odlože i taj svoj predlog su predali predsednici Vlade.

 

Resorna ministarka Gordana Čomić, koja je i zamenica predsednice Saveta, rekla je da će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao alat nacionalnim savetima imati konsultacije sa svim nadležnom organima u vezi predloga Koordinacije.

 

Čomić je dodala da je Ministarstvo posvećeno rešavanju svih problema nacionalnih manjina kroz dijaloge i jačanje međusobnog poverenja u duhu tolerancije, što će doprineti razvoju društva u celini.

 

Pored predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina, sednici Saveta prisustvovali su i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama.

 

 

 

Izvor: minljmpdd.gov.rs

Foto: minljmpdd.gov.rs