SEMINAR FONDACIJE MAKEDONSKO SUNCE POVODOM SVETSKOG DANA KULTURNE RAZNOLIKOSTI

+100%-

SEMINAR FONDACIJE MAKEDONSKO SUNCE POVODOM SVETSKOG DANA KULTURNE RAZNOLIKOSTI

Povodom 21. maja, Svetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj,  Fondacija Makedonsko sunce organizovala je 22. maja 2020. godine u Subotici stručni skup o značaju kulturne raznolikosti, tolerancije, poverenja i različitosti za razvoj savremenog društva, kao i načinima borbe protiv učestalih pokušaja falsifikovanja i deformacije istine, porekla i pripadnosti kulturnoj baštini.

 

Uneskova Konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza posvećena je negovanju i stvaranju uslova koji omogućavaju različite kreativne i umetničke izraze. Ona podstiče saradnju u oblasti kulture, kulturnu razmenu i jačanje tržišta umetničkih dobara, što predstavlja bitnu komponentu za razvoj kulture. Konvencija je usvojena na 33. Generalnom zasedanju Organizacije ujedinjenih nacija za kulturu, nauku i obrazovanje 20. oktobra 2005, a stupila je na snagu 2007. godine. Srbija je jedna od članica koje su pristupile ovoj Konvenciji, ratifikovavši je 2009. godine.

 

UNDP je u Srbiji, zajedno sa Evropskom unijom i ostalim partnerima, uključujući i makedonsku zajednicu, razvio pilot program koji će se sprovoditi sa zajednicama koje žele da rade zajedno na kulturnom nasleđu. Kulturno nasleđe ne pripada nekoj određenoj religijskoj zajednici ili etničkoj grupi, ono pripada čitavom svetu, odnosno svima nama, i ima veliki potencijal da nas zbliži. Poseban cilj Konvencije je podrška saradnji i razmeni među zemljama različitih kulturnih i društvenih ideja, kao i razvoj ekonomskih aspekata umetnosti i stvaralaštva koji će konačno dovesti do unapređenja kulture. Pored ovog projekta ponovnog uspostavljanja poverenja kroz zaštitu kulturnog nasleđa, Evropska unija sprovodi i mnoštvo drugih aktivnosti u oblasti kulture.

 

Izvor: Služba za medije Fondacije MS

Kategorije: Makedonska zajednica