Seminar „Jačanje kapaciteta novoizabranih članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina”

+100%-

Seminar „Jačanje kapaciteta novoizabranih članova nacionalnih saveta  nacionalnih manjina”

narandzasta-crta

            U Aranđelovcu je od 10. do 14. decembra održan seminar „Jačanje kapaciteta novoizabranih članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina”. Ovaj skup je organizovan zajednički od strane Misije OEBS u Srbiji, Fondacije Friedrich Ebert u Beogradu i Centra za istraživanja migracija (Projekat Minority News), u svrhu podizanja informisanosti novoizabranih članova nacionalnh saveta, kako bi uspešno realizovali mandate nacionalnih saveta nacionalnih manjina. 

narandzasta-crta

 

Teme kojima se seminar bavio su: mandat i nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, uloga nacionalnih saveta naspram nadležnosti jedinica lokalne samuprave, kako mediji mogu da obezbede sveobuhvatan i tačan prikaz rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kako nevladine organizacije (NVO) mogu aktivnije da se uključe u kreiranje politike vezano za integraciju nacionalnih manjina u javni život, itd.

 

Uvodnu reč u okviru skupa dali su: Nenad Čelarević – Savetnik za pitanja nacionalnih manjina u okviru Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji i Iva Petrović –Koordinatorka projekta Minority News. Skupu su prisustvovali predstavnici novoformiranih nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

 

Eva Vukašinović, Zamenica za zaštitu prava nacionalnih manjina, Pokrajinski zaštitnik građana Autonomne Pokrajine Vojvodine, je prenela svoja iskustva Pokrajinskog ombudsmana u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina. Ona je naznačila da se najčešće postavlja pitanje kako pripadnici nacionalnih manjina da ostvare svoja prava. Po njoj, ovde je veoma važno da se vidi šta se dešava na lokalu, pošto upravo na lokalu nema dovoljno obrazovanih pripadnika nacionalnih manjina, koji bi značajno mogli da doprinesu svojoj zajednici. Posebno je naglasila da manji nacionalni saveti ne koriste u punom smislu svoja ovlašćenja, a da se najviše koriste ovlašćenja u kulturi a nakon toga u obrazovanju i službenoj upotrebi jezika i pisma. Istakla je i da Savet na međunacionalne odnose ništa ne radi ali je ideja o postojanju takvog saveta dobra.

Više o semnaru ćete pročitati u decembarskom broju biltena Minority NEWS

Kategorije: Sedam dana