SEMINAR ZA KOORDINATORE ZA ROMSKA PITANJA – AP VOJVODINA

+100%-

SEMINAR ZA KOORDINATORE ZA ROMSKA PITANJA – AP VOJVODINA

Pokrajinska Kancelarija za inkluziju Roma organizovala je 16.juna 2021.godine seminar za koordinatore za romska pitanja iz JLS sa teritorije AP Vojvodina, u cilju razmene informacija, primera dobrih prsksi i daljom saradnjom sa Kancelarijom.


U ime Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, seminaru je prisustvovao zamenik predsednika, Aleksandar Balinović. Balinović se srdačno zahvalio direktorki Kancelarije Ljiljani Mihajlović na pozivu i pozdravio sve prisutne u ime Nacionalnog saveta.


U toku diskusije istakao je bitnu ulogu kordinatora za romska pitanja u lokalnim samoupravama, jer inklizija Roma počinje i završava se na lokalnom nivou. „Da bi Kordinatori bili vidljivi i njihov rad davao rezultate, neophodno je da se kreiraju Lokalni akcioni planovi kao i lokalne politike prema Romima u cilju sveobuhvatnije inkluzije Roma“.

 

Takođe je dodao da je od suštinskog značaja da koordinatori budu deo sistema opštinske uprave, odnosno da im radno mesto bude sistematizovano i imaju ugovore na neodređeno vreme kako bi njihov rad bio što efikasniji, zaključio je Balinović.

 

 

 

 

Izvor: romskinacionalnisavet.org.rs

Foto: romskinacionalnisavet.org.rs