Seminar za nastavnike bosanskog jezika u Prijepolju

+100%-

Seminar za nastavnike bosanskog jezika u Prijepolju

 

Program stručnoga usavršavanja pod nazivom “Metodika nastave bosanskog jezika sa elementima nacionalne kulture” održan je u nedjelju, 22. oktobra 2017. godine u Doma kulture u Prijepolju, u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

 

Realizator seminara bio je prof. dr. Sead Šemsović, a cilj programa je povećanje kompetencija nastavnika za uspješniji rad u realizaciji bosanskoga jezika i bošnjačke književnosti u nastavi na bosanskome jeziku.

 

Na samom početku, u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća, nastavnicima se obratio potpredsjednik Vijeća Esad Džudžo koji je rekao da je ovaj seminar nastavak kontinuiranog rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća u cilju edukacije svih nastavnika koji rade u obrazovno-odgojnom procesu u okviru nastave na bosanskome jeziku. Seminaru su prisustvovali nastavnici koji predaju bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture u osnovnim školama u Prijepolju.

 

Nastavnicima koji su učestvovali na seminaru Bošnjačko nacionalno vijeće uručilo je komplet udžbenika Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture od prvog do osmog razreda osnovne škole.

 

Nakon predavanja nastavnici su dobili uvjerenja za dva sata stručnoga usavršavanja koja mogu iskoristiti u ličnom planu usavršavanja u okviru ustanove.

 

Izvor: BNV