Šezdeset miliona dinara za realizaciju godišnjih aktivnosti nacionalnih saveta za 2019. godinu

+100%-

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš potpisao je 2. aprila s predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina ugovore o dodeli sredstava. Za realizaciju godišnjih aktivnosti 17 nacionalnih saveta, koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine, iz pokrajinskog budzeta izdvojeno je 60.100.000,00 dinara.

 

„Višegodišnja praksa dodele novčanih sredstava predstavlja dokaz posvećenosti Pokrajinske vlade očuvanju i unapređivanju položaja nacionalnih zajednica u našoj pokrajini. Potvrda za to predstavlja i zalaganje našeg sekretarijata u promovisanju i unapređivanju manjinskih prava putem mnogobrojnih konkursa koje godišnje raspisujemo, kao i aktivnim učešćem sekretarijata u praćenju situacije u vezi s pravima nacionalnih manjina i ostvarivanjem tih prava. Svima želim puno uspeha u realizaciji planiranih aktivnosti za ovu godinu i ubeđen sam u to da će se naša uspešna saradnja nastaviti i u budućnostiˮ, izjavio je Njilaš.

 

Novčana sredstva određena su na osnovu ugovora, a dodeljuju se putem rešenja, u četiri jednaka dela na kvartalnom nivou, do kraja 2019. godine, do kada nacionalni saveti nacionalnih manjina imaju obavezu da dostave i izveštaj o namenskom korišćenju tih sredstava.

 

Nakon sprovedenih izbora za nacionalne savete 4. novembra 2018. godine, broj nacionalnih saveta koji imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine uvećao se sa 15 na 17.

 

Sredstva su dodeljena nacionalnim savetima mađarske, slovačke, rumunske, hrvatske, romske, rusinske, makedonske, crnogorske, bunjevačke, češke, ukrajinske, nemačke, poljske, aškalijske, egipatske, grčke i ruske nacionalne manjine.

 

Izvor: Pokrajinska vlada

Kategorije: Sedam dana, Top vesti