SIDNICA SAVITA ZA NACIONALNE MANJINE

+100%-

SIDNICA SAVITA ZA NACIONALNE MANJINE

U sridu, 31. marta 2021. godine, u Beogradu je održana sidnica Savita za nacionalne manjine koju je vodila pridsidnica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić. Bilo je riči o aktivnostima u oblasti unapriđivanja položaja nacionalni manjina u Srbiji, a podnet je izvištaj o sprovođenju Akcionog plana o nacionalnim manjinama.

 

Brnabić je istakla kako formiranje novog Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na čijem je čelu Gordana Čomić, pridstavlja snažan signal i pokaziva stav Vlade Srbije o značaju unapriđivanja prava manjina. Ona je ocinila kako je rad Savita veoma važan, jel omogućava da se kroz koordinaciju i dijalog rišavaje problemi i poboljšava položaj manjina. Premijerka je naglasila kako, uprkos teškom periodu izazvanom pandemijom COVID-19, sridstva za finansiranje nacionalni savita manjina nisu umanjivana, što pridstavlja još jednu potvrdu da se položaju i pravima manjina pridaje velik značaj. Brnabić je ujedno uputila poziv pridstavnicima nacionalni manjina nek u svojim sridinama rade na promovisanju vakcinacije, kako bismo što prija postigli kolektivni imunitet.Ministarka Čomić je kazala kako je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog posvećeno rišavanju svi problema manjina kroz dijalog i jačanje međusobnog povirenja u duhu tolerancije, što će doprinet razvoju društva u cilini.

 

Na sidnici je odlučeno nek prioritet u unapriđivanju položaja nacionalni manjina ima oblast obrazovanja i kulture. Naglašeno je kako Budžetski fond za nacionalne manjine za ovu godinu iznosi 30 miliona dinara, a sridstva će biti uložena u obrazovanje ko prioritetnu oblast u 2021. godini, ko i za finansiranje programa i projekata od značaja za nacionalne manjine. Sidnici su prisustvovali i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i ministarka pravde Maja Popović.


Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine pridstavljala je dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Savita.

 

Izvor: bunjevci.net

Foto: bunjevci.net