SLOVENIKA UVRŠTENA NA LISTU MEĐUNARODNOG KOMITETA SLAVISTA

+100%-

SLOVENIKA UVRŠTENA NA LISTU MEĐUNARODNOG KOMITETA SLAVISTA

Glavne i odgovorne urednice časopisa Slovenika, Biljana Milenković Vuković i Maja Đukanović objavile su vest:

 

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Slovenika: časopis za kulturu, nauku i obrazovanje / časopis za kulturo, znanost in izobraževanje uvršten na referentnu listu slavističkih časopisa Međunarodnog komiteta slavista, kao časopis koji ima status časopisa nacionalnog značaja (M52). Veliki je uspeh što smo posle samo 6 godina od osnivanja uspeli da se, kao najmlađi časopis, uvrstimo među najznačajnije slavističke časopise iz celog sveta.

 

 

 

Izvor: slovenci.rs

Foto: slovenci.rs