Specijalni izvestilac UN u poseti Kancelariji za ljudska i manjinska prava

+100%-

Specijalni izvestilac UN u poseti Kancelariji za ljudska i manjinska prava

 

U okviru posete Karime Benun, specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija u oblasti kulturnih prava Republici Srbiji u periodu 3. -14. oktobra 2016. godine, održan je sastanak sa direktorkom Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzanom Paunović. Cilj posete specijalnog izvestioca je da proceni napore Srbije u sprovođenju prava svih osoba da učestvuju u kulturnom životu, kao i mogućnosti pristupa i uživanju kulturne baštine.

 

14567424_1229348740428993_8482987028008777601_o-minSuzana Paunović je poželela dobrodošlicu specijalnom izvestiocu UN i njenim saradnicima. Tokom sastanka se razgovaralo o radu tela kojem je povereno praćenje realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

Savet za nacionalne manjine je deo sistema zaštite nacionalnih manjina u Republici Srbiji zamišljen kao telo putem koga će se na najvišem nivou voditi dijalog Vlade sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina o svim pitanjima koja su od interesa za pripadnike nacionalnih manjina i unapređivanje njihovog položaja, ukazala je Paunović.

 

Direktorka Kancelarije je posebno istakla važnost donošenja i implementacije Akcionog plana kao strateškog dokumenta koji se između ostalog odnosi i na oblast kulture, kao i to da su nacionalni saveti aktivno učestvovali tokom rada na ovom dokumentu.

 

Tokom višednevne posete Karime Benun planirani su sastanci sa relevantnim predstavnicima različitih institucija, istaknutim pojedincima kako bi se stekla što šira slika o ostvarivanju kulturnih prava, sa posebnim akcentom na mogućnost pristupa i uživanja kulturnog nasleđa.

 

Kategorije: Kratke Vesti