SPREMNI UDŽBENICI ZA PRVAKE U NASTAVI NA BOSANSKOM

+100%-

Učenici prvog razreda koji će nastavu pohađati na svom maternjem, bosanskom jeziku će svoje udžbenike dobiti na samom početku školske godine.

Izdavačka kuća „Klett“ iz Beograda obavijestila je danas Bošnjačko nacionalno vijeće da su kompleti udžbenika za prvi razred u nastavi na bosanskom jeziku odštampani i da su u procesu pripreme za dostavu Vijeću koje će ih podijeliti školama.

Bošnjačko nacionalno vijeće je za djecu koja ove školske godine upisuju prvi razred u nastavi na bosanskom jeziku obezbijedilo besplatan komplet udžbenika.

Udžbenici za prvake su donacija Republike Turske koji su odobreni na inicijativu Bošnjačkog
nacionalnog vijeća, a realizaciju ove donacije će sprovoditi Vijeće u saradnji sa kancelarijom Turske razvojne agencije (TIKA) sa sjedištem u Beogradu.

Projekat je dio dugogodišnjeg programa Bošnjačkog nacionalnog vijeća usmjerenog na poboljšanje i promovisanje nastave na maternjem jeziku Bošnjaka.


Izvor: BNV

Foto:BNV

Kategorije: Sedam dana