STANJE I ODRŽIVOST INEDTITETA RUSA U VOJVODINI 100 GODINA NAKON DOSELJAVANJA

+100%-

STANJE I ODRŽIVOST INEDTITETA RUSA U VOJVODINI 100 GODINA NAKON DOSELJAVANJA

Članovi istraživačkog tima sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u sastavu prof. dr Milka Bubalo Živković, prof. dr Tamara Lukić, prof. dr Tatjana Pivac, dr Bojan Đerčan i dr Bojana Kalenjuk započeli su rad na projektu pod nazivom „Stanje i održivost identiteta Rusa u Vojvodini 100 godina nakon doseljavanja“, u junu 2021. godine. Projekat je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije, uz saglasnost Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u Srbiji.Projektom će biti obuhvaćeno istraživanje demografskih karakteristika ruske populacije na prostoru Vojvodine, etno-antropološka istraživanja, stanje i održivost identiteta kulture, običaja, tradicije, gastronomije Rusa na prostoru Vojvodine.Cilj projekta je da se utvrdi demografsko i etno-atropološko stanje ruske populacije u Vojvodini. Potrebno je utvrditi koliko su Rusi zadržali svoje običaje, jezik, gastronomiju, tokom svog suživota na ovim prostorima, na koje način održavaju isto i koje su perspektive održivosti. Pored toga, cilj je da se utvrdi način prilagođavanja migranata koji su doseljavani poslednje decenije, koji su motivi izbora ovih prostora kao mesto odredišta budućeg života, kao i zadovoljstvo životom na prostoru Vojvodine. Radiće se na utvrđivanju koliko je ostalo stanovništvo upoznato sa nekim osnovnim obeležjima ruske nacionalne manjine koja je dala veliki doprinos razvoju nauke, obrazovanja, kulture kao i drugim delatnostima na ovim prostorima u proteklih sto godina.Za uspešnu realizaciju navedenog projekta radiće se interviju i anketna istraživanja sa pripadnicima ruske nacionane manjine, ali i drugih etničkih grupa.

 

 

Izvor: NS ruske nacionalne manjine

Foto: sudski-tumaci.rs