STANJE I PERSPEKTIVE ČEŠKE ZAJEDNICE U SRBIJI – IZAZOVI KULTURNE EKONOMIJE

+100%-

STANJE I PERSPEKTIVE ČEŠKE ZAJEDNICE U SRBIJI – IZAZOVI KULTURNE EKONOMIJE

U subotu, 17. jula, u velikoj sali SO Bela Crkva, održan je okrugli sto, pod nazivom „Stanje i perspektive češke zajednice u Srbiji – izazovi kulturne autonomije“.Okrugli sto je otvorio predsavnik Nacionalnog saveta, Jozef Irović, a moderator je bio Anton Stehlik. Temu je prezentovala istraživačica Centra za regionalizam, Jelena Perković.Obrađene su teme vezane za funkcionisanje Saveta, kao i same zajednice kroz udruženja, primeri dobre prakse, kao i mogućnosti koje mogu da se iskoriste u budućnosti, a sve iz ugla manje brojnih zajednica, kakva je češka. Akcenat je stavljen i na predstojeći popis stanovništva u Srbiji, 2022. godine.Na okruglom stolu su bili prisutni predstavnici gotovo svih čeških udruženja iz Srbije, Češke besede iz Beograda, Novog Sada, Vršca, Srema i drugih, kao i predstavnici medija, koji su konstatovali da je organizacija okruglog stola ovakvog tipa, praksa koju treba nastaviti.Izvor: nacionalnisavetceha/facebook.com

Foto: nacionalnisavetceha/facebook.com