Stvoriti uslove za unapređenje položaja Roma

+100%-

Stvoriti uslove za unapređenje položaja Roma

 

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je juče sa novoizabranim rukovodstvom Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine o pitanjima od značaja za unapređenje položaja te manjine.

 

Ministar je ocenio da Vlada sprovodi jasnu i održivu politiku unapređenja položaja romske nacionalne manjine i dodao je da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti sa pružanjem pomoći u rešavanju problema Romkinja i Roma u Republici Srbiji.

 

Predstavnici nacionalnog saveta romske nacionalne manjine predložili su da se unapredi saradnja Ministarstva i Saveta.

 

U vezi sa sprovođenjem aktivnosti iz strateških dokumenata kojima su predviđene mere za pobolјšanje položaja romske zajedince u Republici Srbiji. Ukazali su na značajnu ulogu gradova i opština i potrebu da sve jedinice lokalnih samouprava blagovoremeno planiraju aktivnosti i sredstva za izvršenje tih obaveza.

 

Istovremeno je skrenuta pažnja na koordinatore za romska pitanja na lokalu i potrebu da se na sistemski način uredi njihov položaj.

 

Predloženo je i razmatranje mogućnosti stažiranja pripadnika romske nacionalne manjine u opštinama i gradovima.

 

Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave