SVETSKI DAN POEZIJE

+100%-

SVETSKI DAN POEZIJE

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) je 1999. godine 21. mart 2022. godine proglasila Svetskim danom poezije. Cilj koji se želi postići obeležavanjem ovog dana je promocija čitanja i pisanja, objavljivanja i proučavanja poezije u jezičkim zajednicama širom sveta. Namera je bila i da se oda priznanje nacionalnim, regionalnim i internacionalnim poetskim pokretima. U inicijativi da se proglasi Svetski dan poezije, UNESKO je prepoznao način da se izrazi jedinstvo u kreativnosti ljudskog uma. Poezija nam otkriva da pojedinci svuda u svetu dele ista pitanja, misli i osećanja.


Mi iz Novinsko izdavačke ustanove ,Makedonski informativni i izdavački centar, pridružujemo se obeležavanju i promociji ovog značajnog dana i ukazujemo da, je jedan od glavnih ciljeva obeležavanja ovog dana zapravo da se podrži jezička različitost kroz pesnički izraz. Takođe želimo da ohrabrimo uspostavljanje dijaloga između poezije i drugih umetnosti (slikarstvo, muzika, pozorište, ples), kao i povratak usmenoj tradiciji recitala i promociji proučavanja poezije. I, možda, najvažnije od svega, jeste skretanje pažnje medijima da prestanu predstavljati poeziju kao zastareo vid umetnosti, već da počnu da je promovišu kao jedan od mogućih načina da društvo u celini povrati i potvrdi svoj identitet.


Poezija se igra zvukom i smislom, a glasovi i slogovi reči podjednako su važni kao i same reči. Reči u poeziji, pored toga što nešto znače, one i zvuče i izgledaju – one postoje kao biće. Imaju svoju boju, zvuk i miris. U pesmi je važan raspored reči, ritam, zvučenje i značenje. Ona nam šalje signale kako da pokušamo da odgonetnemo svet, a uobičajene stvari, događaji i misli dobijaju nove asocijativne okvire. Potrebni preduslovi za čitanje poezije: sposobnost, obrazovanje, osetljivost za lirski izraz, poznavanje tradicije unutar koje je pesma napisana, poznavanje jezika i književnog izraza. Danas, kada je ova vrsta umetnosti marginalizovana u svim segmentima kulture, potrebni su i volja, strpljenje i upornost.Da li je tačno da se danas poezija ne čita, da je zatvorena i elitistička kategorija, neka svako sam prosudi i prizna sebi kada je poslednji put čitao stihove.


U cilju obeležavanja ovog za našu kuću veoma značajnog praznika, drugu godinu za redom raspisujemo konkurs za izbor najlepših neobjavljenih pesama. Pravo na učešće na Konkursu imaju svi, a konkurs je otvoren do 31. marta 2022. godine. Pesme se podnose na mejl adresu: niu.miic43@gmail.com a za najbolje, pored objavljivanja u našem specijalizovanom časopisu za kulturu, predviđene su i nagrade u vidu naših izdanja.

 

 

Izvor: MIIC

Foto: rtvkraljevo.com