Tag "bilateralni odnosi"

Naslovna
Arhiva Poglavlje 23

Susedi i manjine

  Forum za etničke odnose je 13. januara organizovao regionalnu konferenciju o bilateralnim odnosima Republike Srbije sa susedima i položaju nacionalnih manjina koja je održana u Aeroklubu u Beogradu. Konferencija