Tag "Galerija savremene umetnosti u Nišu"

Naslovna
Manjinske Zajednice Slovačka zajednica

Savremena likovna umetnost Slovaka u Srbiji

Galerija „Zuzke Medveđove“, koja deluje i okviru Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu, 14. jula je predstavila slovačke slikare i grafičare u Galeriji savremene umetnosti u Nišu.   U Paviljonu