Tag "Međunarodni dan grčkog jezika"

Naslovna
Grčka zajednica

Međunarodni dan grčkog jezika

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana grčkog jezika Helenska fondacija za kulturu priređuje predavanje Grčki jezik – počeci, razvoj i uticaji.   O počecima i poreklu grčkog jezika, koji se neprekidno govori