Tag "nacionalne manjine"

Naslovna
Sedam dana Top vesti

Najviše para za kulturu Roma

Na nedavno završenom konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, organizacije koje će se baviti kulturom romske nacionalne zajednice dobile su najviše novca. Istovremeno se i najveći

Sedam dana Top vesti

Još bez konačne liste projekata koje će finansirati Fond za nacionalne manjine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da je na sajtu tog ministarstva objavljena Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog

Sedam dana Top vesti

Poseta Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Članovi potkomiteta za prava nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine Saveta Evrope sastali su se 6. juna u Skupštini AP Vojvodine s predstavnicima institucija AP Vojvodine i saveta nacionalnih manjina – nacionalnih

Sedam dana Top vesti

Milošević: Negovanje spektra vojvođanskih različitosti zadatak svih nas zajedno

„Prostor Vojvodine je kroz vekove bio mesto susretanja, preplitanja i međusobnog prožimanja različitih naroda, kultura, vera, pa i civilizacija i sve je to stvorilo jedno raskošno i neprolazno kulturno nasleđe“

Izdvajamo Uncategorized

Prof. dr Duško Radosavljević : „USTAVNI OKVIR ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH ZAJEDNICA: Šta sa nacionalnim savetima?“

  Uvod: Koliko politike je potrebno u ovoj oblasti?   Cilj državne zajednice jeste težnja najvišem dobru. One koji ne učestvuju u jačanju političke zajednice i političkom  životu, stari Grci

Izdvajamo Uncategorized

Dejan Guzina Odsek za političke nauke: „Nacionalne manjine u Srbiji: Između segregacije i delimične integracije“

  Javni zvaničnici u štampi često navode da srpski standard i zaštite manjina daleko prevazilaze norme i prakse koje se mogu naći u mnogim evropskim državama. Medjutim, čak i površan

Izdvajamo Uncategorized

Eva Vukašinović- ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

  OKRUGLI STO   Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Zakon) donet je u nekadašnjoj federalnoj državi -Saveznoj Republici Jugoslaviji, 2002. godine. Ova analiza se

Izdvajamo Uncategorized

Eva Vukašinović-ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA

OKRUGLI STO   Članom 10 Ustava Republike Srbije propisano je da je u Republici Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik i ćiriličko pismo, a službena upotreba drugih jezika i pisama

Izdvajamo Uncategorized

Eva Vukašinović- ZAKON O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA

OKRUGLI STO   Članom 75. Ustava Republike Srbije propisano je da se pripadnicima nacionalnih manjina, pored prava koja su Ustavom zajemčena svim građanima, jemče dodatna, individualna ili kolektivna prava. Individualna

Izdvajamo Uncategorized

Prof. dr Stevan Lilić: „Ustavni okvir za zaštitu i unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina u kontekstu Mišljenja Venecijanske komisije o Ustavu Srbije iz 2007. godine „

  Ustav nije samo slovo na papiru, već sistem vrednosti koji treba da izrazi visoke ideale slobode i ulije poverenje građana u institucije sistema javne vlasti.   Srbija se nalazi

Izdvajamo Uncategorized

Dr Nevena Petrušić- ANTIDISKRIMINACIONA POLITIKA – KLJUČNA POLUGA INTEGRATIVNE MANJINSKE POLITIKE

Okrugli sto Pored dobrog zakonodavnog i institucionalnog okvira, važna poluga integrativne manjinske politike u Srbiji jeste sveobuhvatna i delitvorna antidiskriminaciona politika. Ona podrazumeva dugoročno, posvećeno i koordinisano delovanje institucija sistema

Izdvajamo

Trend iseljavanja preti ugrožavanjem dostignutih prava nacionalnih manjina

Novac je važan faktor u nastojanju nacionalnih manjina da zadrže dostignuti nivo svojih prava, ali tu misiju istovremeno ozbiljno ugrožava odavno prisutan trend smanjenja populacije pripadnika manjinskih zajednica. Ova ocena