Tag "Suzana Paunović"

Naslovna
Sedam dana

Paunović: Posvećeni praćenju Akcionog plana za manjine

Nakon održanog sastanka sa šeficom Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, predstavnicima državnih organa, međunarodnih organizacija i Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarija za ljudska

Sedam dana

Paunović: Bitna integracija Roma u zemljama Zapadnog Balkana

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović kaže za RTS da je sedište projekta „Integracija Roma 2020“ Beograd, što je značajno za Srbiju pošto se kroz učestvovanje u

Manjinske Zajednice Romska zajednica

Podrška romskom preduzetništvu

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava obraćajući se učesnicima na na konferenciji “Najbolje prakse u zapošljavanju Roma i Romkinja u Srbiji“ održanoj 31. maja 2016., istakla je

Sedam dana

Vlada je učinila sve da se ostvare uslovi za otvaranje Poglavlja 23

  Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović izjavila je danas da je politički život samo jedan segment gde nacionalne manjine ostvaruju svoja prava, kao i to

Arhiva Kratke Vesti

Paunović: Lokalne samouprave aktivno učestvuju u praćenju mera za inkluziju Roma

U toku marta meseca održane su jednodnevne obuke u četiri grada (Kragujevac, Niš, Novi Sad i Beograd) na kojima je predstavljena baza podataka za praćenje mera za inkluziju Roma u

Sedam dana

Suzana Paunović: Sa naknadnim popisom albanske manjine treba biti jako obazriv

Kаncelаrijа zа ljudskа i mаnjinskа prаvа imа sаznаnjа dа postoje mišljenjа dа je zbog bojkotа popisа stаnovništаvа 2011. godine potrebno nаknаdno sprovesti popis stаnovništvа sаmo zа pripаdnike аlbаnske nаcionаlne mаnjine.