Tag "verska muzika u Banatu"

Naslovna
Kratke Vesti

Multikulturalnost Banata izražena kroz versku muziku

  Etničko, kulturno i konfesionalno šarenilo Banata predstavlja neiscrpni izvor tema za istraživanje u raznim humanističkim naukama, od istorije i antropologije, do sociologije, istorije umetnosti, etnologije, etnomuzikologije i drugih srodnih