U BEOGRADU ODRŽAN OKRUGLI STO „STANJE I PERSPEKTIVE INTEGRATIVNE MANJINSKE POLITIKE“

+100%-

U BEOGRADU ODRŽAN OKRUGLI STO „STANJE I PERSPEKTIVE INTEGRATIVNE MANJINSKE POLITIKE“

U Beogradu je 26. marta 2019. godine održan okrugli sto “Stanje i perspektive integrativne manjinske politike”, povodom završetka aktivnosti u okviru projekta “Zagovaranje izgradnje zakonodavnog okvira integrativne politike”, koji je sproveo Forum za etničke odnose uz podršku Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji.

 

Na skupu su govorili dr Dušan Janjić, predsednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose i

Eva Vukašinović, advokat i vodeći ekspert Foruma za etničke odnose. Cilj rasprave bio je da se razmotre osnovne poruke o potrebi, akterima i načinu unapređenja normativnog ustavno-zakonodavnog okvira manjinske politike u Republici Srbiji.

Kategorije: Sedam dana, Uncategorized