U KRUŠEVCU TRADICIONALNO, DEO JEVANĐELJA NA ROMSKOM JEZIKU

+100%-

U KRUŠEVCU TRADICIONALNO, DEO JEVANĐELJA NA ROMSKOM JEZIKU

Na dan Vaskrsenja Hristovog, 2.maja 2021. godine, u popodnevnim časovima u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Đorđa u Kruševcu, Episkop kruševački Gospodin David služio je vaskršnju večernju službu. U toku službe kako tipik nalaže, čitano je Jevanđelje na više jezika.


Tradicionalno, blagoslovom Episkopa, Jevanđelje na romskom jeziku čitao je predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić. Predsednik Nakić već skoro jednu deceniju učestvuje u ovom bogosluženju promovišući romski jezik, jednakost, slogu i tradiciju.


Sveto Jevanđelje pročitano je na 17 jezika sveta: srpskom, starogrčkom, latinskom, novogrčkom, crkvenoslovenskom, jevrejskom, rumunskom, italijanskom, francuskom, makedonskom, albanskom, nemačkom engleskom, škotskom, mađarskom, ruskom, kao i na već pomenutome romskom jeziku.Deo Jevanđelja na romskom jeziku
Thaj pe kodova, angluno kurkonesko đes angle rjat, kana sas phandadine vudara po than kaj sas sikamne daravisima Judejendar avilo Isuso thaj ačhilo maškar lende thaj mothoda: “Miro tumenđe”. Mothova godova thaj sikada leđe pire vasta the pišvare. Pe godova ođardile sikamne kaj dikhline Devlikanes.Athoska Isuso pelem mothoda lenđe: “Miro tumeđe! Sargo so Dad man bičhalda , thaj vi me bičhalav tumen”. Thaj mothoda godova, thaj phurda pe lende thaj mothoda lenđe: “Len tumenđe Sumnali ođi”. Kaske tumen jertisarena bezahalimate, jertisarelape lenđe, a kaske ačhavena bezahalimate, avena lenđe ačhadine!”A Tomo akhardo Pašuno, jekh Dešedu jendar nas lenca kana Isuso avilo. Pala godova aver sikamne mothodine leske: “Dikhlam Devlikanes!” No vo mothoda lenđe: “Džikaj či dikhav pusado than krafinendar, pe leske vas, thaj džikaj či čhav naj mungrro po pusado than katar krafina, thaj či čhav vas mungrro maškar leske pašvare či paćava!”

 

 

Izvor: Romski nacionalni savet

Foto: Romski nacionalni savet