U PALATI SRBIJA PREDSTAVLJEN PRIRUČNIK ZA RAD NACIONALNIH SAVETA

+100%-

U PALATI SRBIJA PREDSTAVLJEN PRIRUČNIK ZA RAD NACIONALNIH SAVETA

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope„Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“ 14.aprila 2021. godine u Palati Srbija predstavljen je „Priručnik za rad Nacionalnih saveta nacionalnih manjina uRepublici Srbiji.Svrha priručnika je da bude korisno sredstvo Nacionalnim savetima nacionalnih manjina kao vid podrške i pomoći u vršenju svojih ovlašćenja.Organizator današnjeg okupljanja sa predstavnicima Nacionalnih saveta je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i KancelarijaSaveta Evrope u Beogradu.Uvodna izlaganja su imali: Ivana Antić, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Nadia Ćuk, zamenica šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Mirjana Maksimović, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i predsedavajući Koordinacije nacionalnih saveta.


 

Nacionalni savet slovačkenacionalne manjine na ovom skupu je predstavljala Maria Poptešin, sekretar Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

 

 

Izvor: rada.org.rs

Foto: rada.org.rs