U pripremi formiranje Kancelarije za inkluziju Roma

+100%-

U pripremi formiranje Kancelarije za inkluziju Roma

 

 

Sa današnje sednice Vlade Vojvodine, pokrajinskoj Skupštini upućen je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma u gradovima Subotica, Kikinda i Pančevo.

 

Kako se navodi u saopštenju pokrajinske Vlade, pored usklađivanja sa Statutom AP Vojvodine i drugim pozitivnim propisima,  predlažu se i nove odredbe kojima se daje  mogućnost uređenja unutrašnje organizacije Kancelarije organizovanjem izdvojenih organizacionih jedinica – ogranaka i propisuje imenovanje direktora na osnovu prethodno raspisanog konkursa.

 

U saopštenju se navodi i da cilj formiranja regionalnih kancelarija u Kikindi, Subotici i Pančevu – gradovima na čijim teritorijama i živi najveći broj pripadnika romske nacionalne zajednice, jeste uspostavljanje bolje komunikacija između Kancelarije za inkluziju Roma i Pokrajinske vlade  sa romskom populacijom, zatim lakši pristup svim aktivnostima koje pripadnicima romske populacije omogućavaju Kancelarija za inkluziju Roma i Pokrajinska vlada, kao i efikasnije pristup uslugama imajući u vidu socio-ekonomsku situaciju u kojoj Romi žive.

 

Izvor: subotica.com