Uključivanje Roma u društvo korak ka boljoj i uspešnijoj Srbiji

+100%-

Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji (2016–2025) razmatralo je na sednici, održanoj 6. juna, izveštaje o realizaciji dosadašnjih aktivnosti i utvrdilo naredne korake u cilju uspešne integracije romske zajednice u društvo.

 

Potpredsednica Vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović istakla je da je ponosna na rad Koordinacionog tela i da, za razliku od proteklih deset godina kada se samo pričalo o položaju Roma i Romkinja, sada imamo rezultate na tom planu. Mihajlović, koja je i predsednica Koordinacionog tela, naglasila je da se, zajedno sa međunarodnim i nacionalnim partnerima, čini sve da socijalna inkluzija Roma i Romkinja bude što uspešnija i da se smanji diskriminacija.

 

Ako ijedan pripadnik romske zajednice ima problem kada su u pitanju obrazovanje, zapošljavanje, uslovi stanovanja ili se suočava sa višestrukom diskriminacijom, što je slučaj sa Romkinjama, ne možemo govoriti o održivom društvu, rekla je ona.

 

Prema njenim rečima, država, uz podršku međunarodnih partnera, radi na izgradnji komunalne infrastrukture i socijalnih stanova.

 

Potpredsednica Vlade je potvrdila da će biti nastavljeno stipendiranje učenika romske zajednice, i podsetila na to da je u poslednje četiri godine dodeljeno tri hiljade stipendija za romske učenike, od čega su 65 odsto devojčice, dodavši da je u 2018/19. školskoj godini dodeljeno 850 stipendija.

 

Menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Dragana Jovanović Arijas istakla je da je na sednici bilo reči i o novom akcionom planu za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Novi akcioni plan je u finalnoj fazi izrade i usklađen je sa svim prioritetima neophodnim za uspešnu integraciju Srbije na putu ka Evropskoj uniji, posebno sa Poglavljem 23, rekla je Jovanović Arijas.

Pava Novakov Čabrilovski iz Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine ocenila je da je saradnja ovog saveta sa Koordinacionim telom sada uspešnija i konkretnija.

 

Aleksandra Dimić Ugrinaj iz Nemačke organizacije za saradnju (GIZ) izrazila je zadovoljstvo zbog saradnje sa Vladom Srbije i Koordinacionim telom na realizaciji projekta „Inkluzija Roma i ostalih marginalizovanih grupa u Srbiji“.

 

Razmatrali smo dalje korake za unapređenje položaja romske zajednice, što i jeste cilj našeg projekta – da implementiramo veoma važnu strategiju i doprinesemo socijalnom i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja, rekla je Dimić Ugrinaj.

 

Izvor: Vlada Republike Srbije

Kategorije: Romska zajednica