Uloga civilnog društva u pregovaračkom procesu za Poglavlje 22

+100%-

Uloga civilnog društva u pregovaračkom procesu za Poglavlje 22

Centar za regionalizam, uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ), je 14. juna u Novom Sadu organizovao konferenciju „Uloga civilnog društva u pregovaračkom procesu za Poglavlje 22, (regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“.

 

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Regionalna politika, koordinacija strukturnih instrumenata i uloga civilnog društva na subnacionalnom nivou“, čiji je glavni cilj jačanje uloge i kapaciteta civilnog sektora na subnacionalnom nivou za aktivno učešće u procesima reformi i formulaciji politika u kontekstu pristupnih pregovora za poglavlje 22.

 

Cilj konferencije je bio i pokretanje sveobuhvatne javne rasprave, svih zainteresovanih strana, posebno na subnacionalnom nivou, o ulozi civilnog društva u pregovaračkom procesu.
Diskusija koja je pokrenuta u toku konferencije pomoći će da se definišu buduće aktivnosti i strategija delovanja OCD na subnacionalnom nivou u vezi sa poglavljem 22.

 

Na konferenciji je ujedno predstavljen i Policy Paper „Uloga OCD na subnacionalnom nivou u pregovaračkom procesu – regionalnoj politici i koordinaciji strukturnih fondova“.

 

Kategorije: Izdvajamo