UN – JAČANJE SOCIJALNE I EKONOMSKE INKLUZIJE NA ZAPADNOM BALKANU

+100%-

U Kući Ujedinjenih nacija u Beogradu 8.jula 2021.godine održana je konferencija „Jačanje socijalne i ekonomske inkluzije“ povratnika po sporazumu o Readmisiji na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija.

 

 

Cilj konferencije bio je da se javnosti predstavi početak projekata i saradnju sa izabranim lokalnim samoupravama na unapređenju ekonomsko-socijalne inkluzije povratnika kroz niz mera i aktivnosti usmerene na osnaživanju kapaciteta i mogućnosti u lokalnim sredinama.

 

 

U ime Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, na konferenciji je učestvovala članica Saveta Sonja Mitrović – Lukić.

 

 

U javnoj diskusiji, koja je usledila nakon predstavljanja programa, Mitrović – Lukić je istakla da je proces socio-ekonomske inkluzije i reintegracije povratnika veoma kompleksan i da rešenja treba tražiti u obezbeđivanju ličnih dokumenata, prevazilaženju jezičkih barijera, obezbeđivanje stambenih jedinica za porodice koje nemaju rešeno stambeno pitanje, odnosno legalizacije i ozakonjenje kuća i objekata koja su napustili kako bi se što brže uključilu u sve tokove društvenog života, a naročito deca u obrazovni proces.

 

 

Pored predstavnika JLS i međunarodnih organizacija, na konferenciji su u ime Komeserijata za izbegla i raseljena lica prisustvovali komesar Vladan Cucić i ekspert za reintegraciju povratnika Božidar Jovanović.

 

 

 

Izvor: romskinacionalnisavet.org

Foto: romskinacionalnisavet.org