UNAPRIĐIVANJE I JAČANJE KULTURNO-JEZIČKOG IDENTITETA NACIONALNI MANJINA

+100%-

UNAPRIĐIVANJE I JAČANJE KULTURNO-JEZIČKOG IDENTITETA NACIONALNI MANJINA

Pridsidnica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić pridsidavala je u petak, 27. maja 2022. godine, sidnici Savita za nacionalne manjine, na kojoj je konstatovano da će nov Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalni manjina, čiju su izradu podržali Evropska unija i Savit Evrope, pozicionirat Srbiju ko zemlju koja u potpunosti poštiva prava svi nacionalni manjina.

 

Brnabić, koja je i pridsidnica Savita, ukazala je na nikoliko tačaka koje će u narednom periodu bit od izuzetne važnosti, a na prvom mistu istakla je završetak rada na izradi Akcionog plana, za koji se nada da će bit plod zajedničkog rada pridstavnika svi nacionalni savita nacionalni manjina.

 

Prema ričima premijerke, unapriđivanje ljudski i manjinski prava i nulta tolerancija prema diskriminaciji bilo koje vrste ostaju glavni ciljovi kojima Srbija stremi.

 

Kad je rič o Budžetskom fondu za nacionalne manjine, on i za ovu godinu iznosi 30 miliona dinara, a prioritetna oblast je kultura.

 

Cilj konkursa će bit unapriđivanje i jačanje kulturno-jezičkog identiteta nacionalni manjina u Republiki Srbiji.

 

Na sidnici je bilo riči i o tom da su izbori za nacionalne savite nacionalni manjina planirani u istom periodu ko i popis stanovništva, pa su pridstavnici nacionalni savita smatrali da bi zbog toga bilo dobro da se ti izbori odlože i taj svoj pridlog su pridali pridsidnici Vlade.

 

Resorna ministarka Gordana Čomić, koja je i zaminica pridsidnice Savita, kazala je kako će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ko alat nacionalnim savitima imat konsultacije sa svim nadležnim organima u vezi pridloga Koordinacije.

 

Čomić je dodala da je Ministarstvo posvećeno rišavanju svi problema nacionalni manjina kroz dijaloge i jačanje međusobnog povirenja u duhu tolerancije, što će doprineti razvoju društva u cilini.

 

Nuz pridstavnike nacionalni savita nacionalni manjina, sidnici u Vladi Srbije prisustvovali su i pridstavnici Ministarstva spoljni poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva kulutre i informisanja, Ministarstva prosvite, nauke i tehnološkog razvoja i Uprave za saradnju sa crkvama i virskim zajednicama.

 

Istog dana održana je i sidnica Koordinacija nacionalni savita. Njoj su, nuz pridstavnike nacionalni savita, prisustvovali i pridstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ko i pridstavnici Republičkog zavoda za statistiku. Jedna od značajni tema bila je vezana za pridstojeći popis stanovništva i za planirane zajedničke aktivnosti.

 

Na sastancima je aktivno učešće uzela i dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine.

 

 

Izvor: bunjevci.net

Foto: bunjevci.net