Usaglašeno uputstvo za zaštitu i unapredjenje prava na obrazovanje na bosanskom jeziku

+100%-

Usaglašeno uputstvo za zaštitu i unapredjenje prava na obrazovanje na bosanskom jeziku

Bošnjačko nacionalno vijeće i obrazovne ustanove u Novom Pazaru usaglasili su se na sastanku održanom 18. novembra 2019. godine da sprovedu uputstvo kojim se štiti i unapređuje pravo Bošnjaka na obrazovanje na svom maternjem bosanskom jeziku i to bez diskriminacije, ograničavanja i uslovljavanja.

 

Usaglašeno uputstvo je proizvod činjenice da se u prethodnom periodu na teritoriji grada Novog Pazara proces upisa djece u odgojno – obrazovne ustanove povremeno odvijao suprotno potvrđenim međunarodnim ugovorima, Ustavu i zakonima.

 

Uputstvo je u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća potpisala predsjednica dr. Jasmina Curić, a u ime novopazarskih škola, direktori ovih ustanova.