USPIŠAN RIS – NA REDU JE „DUŽIJANCA“

+100%-

USPIŠAN RIS – NA REDU JE  „DUŽIJANCA“

U organizaciji Ustanove kulture „Centar za kulturu Bunjevaca“, na salašu Mirka i Slavice Babičković, a na njivi Jose i Ane Cvijanov, održan je prikaz tradicionalnog košenja žita – risa, ko jedan dio proslave nacionalnog praznika Bunjevaca – „Dana Dužijance“.

 

 

Ris je, u stvari, i uvod u Dužijancu, jer su kadgodašnje dužijance upravo i nastale ko zafala Bogu za žito, za kruv, i ko prilika da se vridni ljudi provesele nakon teškog posla.

 

 

– Danas, kada je sve drugčije, sićamo se kako su to naši stari radili. Trudimo se da sačuvamo stare običaje, ali i da okupimo ljude – istakla je dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine.

 

 

Domaćin, Mirko Babičković, potvrdio je da je salaš o kome vodi računa jedan od najstariji na putu od Subatice do Sente, te da se sića kako je, kao dite, učestvovo u risu. – Za zemljoradnike je ovo najvažniji dan u godini, jer bi obavljen ris značio da je za jednu familiju obezbeđen kruv za cilu godinu.

 

 

Risa se dobro sića i Grgo Pećerić, koji je, kao momak, aktivno učestvovo u ovom teškom poslu. – Domaćini bi obilazili njive, pod zubom bi ocinili da li je žito spremno za košenje. Nakon risa, bi se žito nosilo na kamaru, čekala bi se vršalica… Bio je ovo težak poso, ali je protico nuz pismu i veselje – ističe Pećerić, a Marija Bošnjak dodaje kako je, kao dite, nosila uža, nosila vodu, a sada učestvuje u cilom procesu.

 

 

Podrška naporima Bunjevaca da sačuvaju svoje običaje stigla je i od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. – Za naš sekretarijat je od izuzetnog značaja da se ovakve manifestacije održavaju, da se obeležavaju nacionalni praznici, da se čuva multi-etnički karakter Vojvodine – poručila je Milinka Hrćan, iz ovog Sekretarijata.

 

 

Konačno, risarima je srićan rad, a domaćinu dobar rod, poželio Stevan Bakić, gradonačelnik Subatice, koji se, na njivi, i sam oprobo u košenju žita i oštrenju kose. – Počastvovan sam što sam bio na imanju dobrih domaćina, što sam prisustvovao ovako važnom poslu kojim se približavamo Danu Dužijance. Košenjem žita na ovaj način se čuva tradicija, neguje se uspomena na stare dane, podsećamo se koliko je nekada bilo potrebno truda, marljivosti i fizičke snage da se pokosi žito sa beskonačnih bačkih njiva, da nove generacije osete kako je ova velika porodična obaveza jačala jedno domaćinstvo – naglasio je gradonačelnik Subatice.

 

 

 

Izvor: bunjevci.net

Foto: bunjevci.net