Ustetski region nudi mogućnosti studiranja za srpske srednjoškolce

+100%-

Već nekoliko godina Ustetski region blisko sarađuje sa regionom Južni Banat u Srbiji. Ove godine aktivnosti su usmerene na prenos know-how između srednjih škola i uvećanje stručnih kvalifikacija svršenih učenika srednjih škola.

 

 

Projekat pod nazivom „Uvećanje stručnih kvalifikacija svršenih učenika srednjih škola u Južnom Banatu – prenos know-how, studijskim stažiranjem u Ustetskom regionu“ čini ponudu niza mogućnosti studiranja u Ustetskom regionu, za diplomirane učenike srpskih srednjih škola. Za pilot-program projekta izabrane su Visoka stručna medicinska škola i Srednja medicinska škola iz Usti nad Labem i Hemijsko-medicinska škola iz Vršca. Zahvaljujući podizanju nivoa svesti o mogućnosti studiranja u Češkoj Republici, biće motivisana srpska mlada generacija za studiranje na češkom jeziku i to na prostoru gde živi mnogo ljudi češkog porekla.

 

U okviru realizacije projekta, a kako bi se upoznao sa mogućnostima poslediplomskog studiranja u našem regionu, u vremenu od 09. do 12. aprila, Ustetski kraj je posetio profesor dr Jože Sivaček, predsednik Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine u Srbiji. Takođe, u vremenu od 28. do 31. maja, predstavnici Ustetskog regiona posetili su grad Vršac, gde je održano više sastanaka sa predstavnicima lokalne samouprave, delegacijama srednjih škola i regionalnih organizacija. Osim predstavljanja mogućnosti poslediplomskog studiranja i visokog strukovnog usavršavanja u srednjim školama Ustetskog regiona, tokom posete je izvršeno sagledavanje profila srednjih škola i mogućnosti njihovog povezivanja sa adekvatnim školama u Ustetskom regionu. Kako bi se ponuda pravilno usmerila i obezbedila komunikacija sa odabranim studentima, priprema se za potpisivanje Memorandum o saradnji. Navedeni projekat je istovremeno bio predstavljen i o njemu se razgovaralo u ambasadi Češke Republike u Beogradu.

 

Saradnja sa srpskim Banatom, posebno sa područjem gradova Vršac i Novi Sad, započela je 2010. godine. Svake godine realizovan je po jedan projekat saradnje koji je bio usmeren npr. na podizanju nivoa kvaliteta u zdravstvu. U cilju predstavljanja kulturnih običaja i održavanja vrednosti tradicije češke i srpske kulture, oranizovana su studijska putovanja učenika srednjih škola, specijalistička stažiranja lekara, nadalje, izvršeno je stručno osposobljavanje projektnih menadžera za korišćenje fondova EU, realizovani su projekti za podršku ruralnom razvoju i preduzetništvu, kao i projekat za krizno upravljanje tokom odbrana od poplava.

 

Dugogodišnja saradnja između Južnobanatskog okruga u Srbiji i Ustetskog regiona je obostrano ocenjena kao veoma korisna. Ovogodišnji projekat finansijski su podržali Češka razvojna agencija i Ustetski region.

 

Izvor: Hlas media

 

 

Kategorije: Češka zajednica