USVOJENA JE IZMENA PRAVILNIKA O RADU PEDAGOŠKIH ASISTENATA

+100%-

USVOJENA JE IZMENA PRAVILNIKA O RADU PEDAGOŠKIH ASISTENATA

Nakon nekoliko rundi pregovora predstavnika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, 11. septembra 2020. godine došlo je do kompromisnog rešenja, odnosno, Ministarstvo je prihvatilo izmenjen Pravilnik na čijoj izradi je radio tim Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, na čelu sa predsednikom Daliborom Nakićem i članovima Odbora za obrazovanje.

Usvojenim izmenjenim Pravilnikom smanjene su kvote za ispunjavanje angažovanja pedagoških asistenata u osnovnim školama. To u praksi znači da će za angažovanje PA biti dovoljno 20 učenika, a za pun fond časova 35.

Od 11. septembra stupa na snagu:

1) Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja,
2) Pravilnik o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja.
U oba pravilnika su​ izvršene izmene celog člana 16a (OŠ), odnosno 14b (SŠ)​ u skladu sa sugestijama Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i nadležnim sektorima, a na osnovu mišljenjaa Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine, zahvaljuje se Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja na usvojenim izmenama Pravilnika i članovima kabineta ministra Šarčevića na konstruktivnoj saradnji i razumevanju.

Takođe, zahvaljujemo se pedagoškim asistentima koji su imali poverenje u Savet i verovali da stojimo iza njih i da ćemo sve da učinimo što je u našoj nadležnosti kako bi im poboljšali uslove rada.

Kategorije: Uncategorized