Utvrđena diskriminacija zbog segregacije u OŠ „Branko Radičević“ u Bujanovcu

+100%-

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, po pritužbi Praxisa, utvrdio je da su OŠ „Branko Radičević“ u Bujanovcu, Opštinska uprava Opštine Bujanovac i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, svako sa aspekta svoje nadležnosti, povredili odredbe članova 6. i 19. Zakona o zabrani diskriminacije jer nisu sproveli adekvatne i efikasne mere kako bi sprečili i otklonili formiranje odeljenja koja čine isključivo romski učenici u pomenutoj školi. 

 

Formiranje segregisanih odeljenja školske 2018/2019. godine je svakako bio povod za obraćanje poverenici, ali je, pored toga, Praxis ukazao da segregacija postoji na nivou škole duži niz godina, da odeljenja koja čine isključivo romski učenici postoje u gotovo svim razredima, da postoji očigledna nesrazmera zastupljenosti romskih učenika i njihovih roditelja u Učeničkom parlamentu, Savetu roditelja i Školskom odboru, da su godišnji planovi škole opterećeni stereotipnim i diskriminatornim konstatacijama, kao i da lokalna sredina nije podržavajuća za pripadnike romske zajednice.

 

U toku postupka pred poverenicom utvrđeno je da su navodi Praxisa osnovani i preporučene su mere koje je potrebno sprovesti, koje osim desegregacije imaju za cilj uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u rad školskih tela i obuku svih zaposlenih na temu diskriminacije, kao i mere čiji je cilj razvijanje duha tolerancije, poštovanja različitosti i nediskriminatornog ponašanja.

 

Izvor: Praxis

Kategorije: Romska zajednica