VAŽAN PROJEKAT: PEDAGOŠKI ASISTENTI ZA RAD SA ROMSKOM DECOM U JARKOVCU I NEUZINI

+100%-

VAŽAN PROJEKAT: PEDAGOŠKI ASISTENTI ZA RAD SA ROMSKOM DECOM U JARKOVCU I NEUZINI

Direktorka kancelarije za inkluziju Roma, Ljiljana Mihajlović, zajedno sa pokrajinskom poslanicom Jelenom Jovanović i članovima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Eminom Selimi i Stevanom Jovanovićem, posetila je 23. januara 2022. godine, osnovne škole u Jarkovcu i Neuzini, u opštini Sečanj i pružila podršku novim pedagoškim asistentkinjama, Katici Nikolić i Valentini Šajin.


– Nacionalni savet romske nacionalne manjine obratio se školi sa molbom da pokrenemo postupak za angažovanje pedagoškog asistenta za rad sa romskom decom, a obzirom da škola ispunjava uslove propisane novim zakonom, pravilnikom o radu pedagoških asistenata, angažovano je lice koje će raditi na poslovima pedagoškog asistenta – naglasio je LJubomir Papić, direktor osnovne škole Veljko Đuričin u Jarkovcu.


Nakon obilaska škole u Neuzini, održan je radni sastanak sa Darkom Vukojem i predsednikom Skupštine opštine Sečanj, Arsenom Plahinom, na kojem se razgovaralo o implementaciji Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja.

 

 

Izvor: novosti.rs

Foto: novosti.rs