Važno je obaveštenje o upisu u poseban birački spisak

+100%-

Važno je obaveštenje o upisu u poseban birački spisak

U susret izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će se raspisati u avgustu mesecu, a održati na jesen, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić rekla je da su usvojene izmene i dopune Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i da je Ministarstvo započelo rad na pripremi podzakonskih akata, kako bi zakon u što kraćem roku počeo sa punom implementacijom.

 

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina unapređen je u delu koji se odnosi na transparetnost rada nacionalnih saveta, smanjenje prekomerne politizacije, trošenje budžetskih sredstava, kao i u delu koji se odnosi na postupak ažuriranja podataka koji se vode u posebnom biračkom spisku nacionalne manjine.

 

„Imajući u vidu da je ovo izborna godina važno je da naši građani pripadnici nacionalnih manjina blagovremeno budu obavešteni o postupku upisa u poseban birački spisak kako bi iskoristili svoje pravo da učestvuju na ovim izborima, da biraju odnosno da budu birani za članove svojih nacionalnih saveta“, istakla je Antić.

 

Nacionalni saveti su tela preko kojih nacionalne manjine ostvaruju Ustavom zajamčenu samoupravu u utvrđenim oblastima društvenog života – obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma i zato je važno da se građani upoznaju i budu na vreme informisani o svim aktivnostima tokom ovog izbornog procesa.

 

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina da se upišu u poseban birački spisak i učestvuju u kreiranju politika koje se odnose na njihov položaj“, zaključila je Ivana Antić.

 

Kategorije: Sedam dana, Top vesti