VIJEĆE RADILO PUNIM KAPACITETOM I OSTVARILO SVE PLANIRANE AKTIVNOSTI

+100%-

VIJEĆE RADILO PUNIM KAPACITETOM I OSTVARILO SVE PLANIRANE AKTIVNOSTI

Bošnjačko nacionalno vijeće održalo je 29. decembra 2021. godine, svoju jedanaestu sjednicu na kojoj je usvojen Izvještaj o radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća za 2021. godinu. Izvještaj će biti javnosti dostupan već danas na zvaničnoj internet stranici Vijeća.


Izvještaj o radu Vijeća predstavio je potpredsjednik Vijeća, dr. Fuad Baćićanin koji je istakao da je Vijeće kao najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka u izvještajnom periodu radilo punim kapacitetom i ostvarilo sve planirane aktivnosti u cilju očuvanja identiteta Bošnjaka i ostvarivanja prava te boljeg položaja Bošnjaka.


„Bošnjačko nacionalno vijeće odražava jedinstvo bošnjačkog naroda pa ćemo u skladu sa time nastaviti politiku jedistva Bošnjaka u ostvarivanju nacionalnih interesa i boljeg života svih građana Sandžaka“ – zaključio je dr. Baćićanin.


Na današnjoj sjednici usvojen je i Finansijski plan Vijeća za 2022. godinu donijet prema utvrđenoj Programskoj strukturi Bošnjačkog nacionalnog vijeća za Program „Unapređenje položaja Bošnjaka u Republici Srbiji“.


Obrazlažući prijedlog sekretar Vijeća Mirza Hajdinović je naglasio da je Finansijski plan, odnosno budžet Vijeća  realan, te da predstavlja izbalansiran ekonomski odnos onoga što u skladu sa zakonom Vijeće može evidentirati kao prihode i onoga kako na najbolji način može rasporediti te prihode da se zadovolji osnovna funkcija rada Vijeća, a to je unapređenje položaja i rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak.


Opština Tutin je budžetom za 2022. godinu opredijelila deset miliona dinara za rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća, što je za dva miliona dinara više u odnosu na prethodnu godinu. Salih Hot, vijećnik i predsjednik opštine Tutin, u svom izlaganju kazao je da je Tutin opredijelio ova sredstva zbog značajne uloge Vijeća u ostvarivanju prava Bošnjaka i Bošnjakinja koji su većinski dio stanovništva u toj opštini.


Vijeće je također usvojilo i Odluku o povjeravanju prava Izvršnom odboru Vijeća da donese Prvu izmjenu Finansijskog plana za 2021. godinu.


Ovo je posljednja sjednica Vijeća za ovu godinu na kojoj je prisustvovalo 20 vijećnika i vijećnica.


Sjednica Vijeća je počela sjećanjem na tragično nastradale mladiće iz Novog Pazara koji su nedavno poginuli u saobraćajnoj nesreći.

 

 

Izvor: BNV

Foto: BNV