Vlada posvećena unapređenju položaja prava manjina

+100%-

Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović upoznala je visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a Lamberta Zanijera sa aktivnostima iz Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, ističući da izrada i praćenje aktivnosti iz ovog akcionog plana pokazuje na najbolji mogući način čvrstu opredeljenost Vlade da se zakoni koji se odnose na ostvarivanje prava nacionalnih manjina u punoj meri primenjuju.

 

Paunović je navela da je do sada izrađeno osam, i da je u izradi deveti izveštaj o sprovođenju ovog strateškog dokumenta.

 

Obuke koje su održane u prethodnom periodu ostvarile su svoj cilj a to je podizanje kvaliteta izveštavanja svih učesnika u ovom procesu a posebno lokalnih samouprava koje na najbolji način poznaju potrebe i probleme sa kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina, ocenila je direktorka Kancelarije.

 

Upoznala je visokog komesara da je Srbija pripremila izveštaje koji se odnose na Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima, i da će nakon izveštajnih ciklusa uslediti sprovođenje dobijenih preporuka. Paunović je najavila da će biti izrađena lista svih preporuka koje su dobijene kako bi se na adekvatan i efikasan način pratila njihova realizacija.

 

Visoki komesar za nacionalne manjine OEBS-a Lamberto Zanijer pozdravio je napore koje Kancelarije za ljudska i manjinska prava ulaže u izradi i sprovođenju Akcionog plana za manjine, ističući da AP predstavlja čvrstu osnovu za dalji rad. Zanijer je pohvalio napore Vlade i posvećenost u radu na unapređenju prava nacionalnih manjina, kao i inkluzivnost i  transparentnost celokupnog procesa izveštavanja o sprovođenju ovog akcionog plana.

 

Sastanku je prisustvovao i šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio.

 

Sastanak je organizovan u okviru posete visokog komesara Republici Srbiji u periodu od 05. do 07. septembra 2018. godine.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

 

Kategorije: Sedam dana, Top vesti