Vodič za koordinatore za romska pitanja i službenike u lokalnim samoupravama

+100%-

Vodič za koordinatore za romska pitanja i službenike u lokalnim samoupravama

256806U gradovima, opštinama i gradskim opštinama širom Srbije aktivno je oko 40 koordinatora za romska pitanja, dok se ukupno 113 predstavnika lokalnih samouprava bavi inkluzijom Roma.

 

Kada je i zašto uspostavljeno ovakvo radno mesto, koja je uloga ovih službenika i koji su primeri dobrih praksi politika lokalnih samouprava koje se odnose na unapređenje položaja Roma i Romkinja, možete pročitati u Vodiču za koordinatore za romska pitanja i službenike u lokalnim samoupravama koji prate inkluziju Roma na lokalnom nivou.

 

Pripremanje ovog vodiča podržano je u okviru projekta ,,Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji“, koji je sprovela Misija OEBS-a u Srbiji, a finansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Vodič je dostupan na srpskom jeziku.

 

Izvor: OSCE

 

Kategorije: Kratke Vesti