WEB PLATFORMA ZA UČENJE ROMSKOG JEZIKA

+100%-

WEB PLATFORMA ZA UČENJE ROMSKOG JEZIKA

Rukovodstvo Nacionalnog saveta Roma, na čelu sa predsednikom Daliborom Nakićem je u 2. februara 2023. godine, u svojim prostorijama održalo sastanak sa predstavnicima organizacije “Be Happy Work and Travel” koja je ujedno i akademija registrovana u Londonu za IT i poslove na daljinu.

Cilj sastanka je bio predstavljanje ideje stvaranja internet platforme za učenje romskog jezika.

Ispred pomenute organizacije prisustvovali su Ilija Kalina, Sivč Nikola i Milorad Popović, koji su predstavili inicijalnu ideju same platforme, ali i program “Ista šansa” koji trenutno pohađa 20 Roma i Romkinja iz Vojvodine i Beograda u trajanju od 16 nedelja, i aktivnosti su usmerene na prekfalifikaciju i poslove na daljinu.

Nacionalni Savet Roma će ovakvim idejama i inicijativama kojima se romski jezik neguje i čuva od zaborava, pružati punu podršku i saradnju.

Pored predsednika Nakića, sastanku su prisustvovali i Aleksandar Radulović, predsednik Izvršnog odbora, kao i Bajram Morina, generalni sekretar Saveta.

 

Izvor: romskinacionalnisavet.gov.rs

Foto: romskinacionalnisavet.gov.rs