Za aktivnosti nacionalnih saveta u 2018. godini šezdeset miliona dinara

+100%-

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore kojima je obezbeđeno 60,1 miliona dinara za sufinansiranje aktivnosti 15 nacionalnih saveta nacionalnih manjina koje imaju registrovano sedište na teritoriji Vojvodine.

 

Za sufinansiranje redovne delatnosti nacionalnih saveta u 2018. godini izdvojeno je 47,1 miliona dinara, dok je 13 miliona dinara opredeljeno za razvojne delatnosti.

 

Predsednik Mirović je naglasio da kada govorimo o nacionalnim manjinama govorimo o svima nama, o AP Vojvodini i Srbiji, o zajedništvu i zajedničkim problemima i nastojanjima da se ti problemi reše. On je dodao da je stoga jedan od najvažnijih zadataka za Pokrajinsku vladu podrška radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

 

„Zato smo tokom od 2016. godine do danas, u kontinuitetu povećavali obim sredstva za aktivnosti nacionalnih saveta“, kazao je Mirović. On je i dodao da su u 2018. godini po konkursu za podršku aktivnosti nacionalnih saveta sredstva uvećana za pet odsto, i izrazio uverenje da će izdvajanja u budućnosti biti veća.

 

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš naglasio je da je višegodišnja praksa dodele sredstva za aktivnosti nacionalnih saveta potvrda posvećenosti Pokrajinske vlade očuvanju i unapređenju položaja nacionalnih zajednica u Vojvodini.

 

„Potvrda tome je i zalaganje resornog sekretarijata u promovisanju i unapređenju manjinskih prava putem mnogobrojnih godišnjih konkursa, kao i aktivnog učešća u praćenju i implementaciji Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina odnosno učešća u postupku donošenja izmena i dopuna zakona koje su od izuzetnog značaja za korpus manjinskih prava“, kazao je potpredsednik Njilaš.

 

Sredstva su dodeljena nacionalnim savetima mađarske, slovačke, hrvatske, rumunske, rusinske, romske, crnogorske, bunjevačke, makedonske, ukrajinske, nemačke, češke, egipatske, aškalijske i grčke nacionalne manjine.

 

Izvor: Pokrajinska vlada

 

Kategorije: Sedam dana, Top vesti