Za predsednika NSGNM ponovo izabran Petar Rodifcis-Nađ

+100%-

Za predsednika NSGNM ponovo izabran Petar Rodifcis-Nađ

Konstituisan je Nacionalni savet grčke nacionalne manjine (NSGNM) u novom sazivu.

 

Za predsednika NSGNM ponovo izabran Petar Rodifcis-Nađ iz Smedereva. Donesene su odluke o usvajanju novog Statuta, više poslovnika i pravilnika o radu izvršnog i stalnih odbora, kao i radnih tela NSGNM, a izabrani su i njihovi članovi. Za sedište NSGNM usvojena je odluka da sedište ostane u Novom Sadu.

 

Izvor: Nacionalni savet grčke nacionalne manjine