Zaminik pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalni manjina i za ravnopravnost polova u BNS-u

+100%-

Bunjevački nacionalni savit je u četvrtak, 17. maja, positila delagacija zaminika pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalni manjina, gospodin Janoš Oros i zaminica za ravnopravnost polova gospođa Snežana Knežević.

 

Isprid BNS na ovom sastanku su bili prisutni pridsidnica BNS, dr Suzana Kujundžić Ostojić i pridsidnik IO BNS Mirko Bajić.

 

Povod njihovog dolaska su bile teme vezane za nove pridstojeće izbore za nacionalne savite, koji će bit održani tokom ove godine, ko i tema vezana za nov Zakon o nacionalnim savitima. Zanimalo ji kako funkcioniše BNS i šta su potencijalni problemi sa kojima se BNS u svom radu susriće, ko i tema vezana za ravnopravnost polova u radu BNS.

 

Izvor: Bunjevački media centar  

 

 

Kategorije: Bunjevačka zajednica