Nikola Selaković: Zaštita nacionalnih prava čuva mir

+100%-

Nikola Selaković: Zaštita nacionalnih prava čuva mir

narandzasta-tanka

Nikola Selaković ocenio da je zaštita nacionalnih prava čvrsto povezana sa očuvanjem mira i stabilnosti zemlje. Država mora da ima mehanizme zaštite manjina od zloupotrebe većine, poručio ministar pravde.

narandzasta-tanka

selakovic_nikola

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković izjavio je da je zaštita nacionalnih prava neraskidivo povezana sa očuvanjem mira i stabilnosti zemlje i naglasio da država mora da ima mehanizme zaštite manjina od zloupotrebe većine.

„Srbija kao demokratska i multietnička država duboko poštuje svoju multikulturalnost i to smatra prednošću svoga razvoja“, rekao je Selaković u Vršcu na početku javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u centru „Milenijum“ u Vršcu.

Pozdravljajući predstavnike Nacionalnih saveta, kao i šefa misije OEBS-a u Srbiji Petera Burkharda, Selaković je podsetio da prema poslednjem popisu u Srbiji, ne računajući KiM, živi oko 13 odsto pripadnika nacionalnih manjina, sa više od 30 različitih nacionalnih identiteta.

Ta raznolikost je veliko kulturno bogatstvo za državu, ali samo ako ona ima pravu politiku integracije, odnosno ako dobro upravlja integracionim procesom koji će sprečiti konflikte i doprineti izgradnji društva ravnopravnosti, rekao je ministar pravde.

Dodao je da je u našoj zemlji neophodno uspostaviti ravnotežu između „stepena odvojenosti potrebnog za slobodno izražavanje specifičnosti nacionalne manjine i sa druge strane veze između različitih zajednica sa društvom u celini“.

Selaković je naglasio da država mora da omogući integraciju nacionalnih manjina u društvo, a od pripadnika manjinske zajednice „može da zahteva preuzimanje svog dela odgovornosti ako im se pruže jednake šanse“.

Ministar je napomenuo da su predstojeće izmene i dopune zakona jedna vrsta korekcije Zakona donetog 2009. godine koji je u primeni pokazao određene manjkavosti, tešku sprovodljivost u pojedinim delovima, kao i druge nedostatke.

Selaković je zahvalio predstavnicima OEBS-a, Saveta Evrope, i Kancelariji vlade Srbije za ljudska i manjinska prava na učešću u radu na tom aktu, a posebno Nacionalnim savetima nacionalnih manjina za njihov nemerljiv doprinos u tom poslu.

narandzasta-crta

oebs-burkhardŠef misije OEBS-a u Srbiji Burkhard je rekao da su Saveti nacionalnih manjina u Srbiji postigli veliki napredak u proteklom periodu istovremeno napominjući da je bilo neophodno izvesno poboljšanje tog zakona.

Predstojeće izmene su prvi korak, rekao je Burkhard i dodao da se očekuje uskoro i odluka Ustavnog suda Srbije kojom će biti razjašnejna neka pitanja u vezi sa tim zakonom.

„Nadamo se da će posle te odluke Ustavnog suda biti nastavljen proces za izmenu i dopunu Zakona o Nacionalnim savetima“ rekao je Burhkhard.

narandzasta-crta

Cilj nacrta je da dosledno i jasno sprovede koncepciju Nacionalnih saveta kao instrumenta kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Predviđeno je, takođe, da između ostalog vrhovni organ za sprovođenje neposrednih izbora za Nacionalni savet postane Republička izborna komisija, dok bi za izbore putem elektorskih skupština bio nadležan Odbor od tri člana koji bi imenovao predsednik RIK-a.

 

Kategorije: Sedam dana