Završna konferencija projekta „Stanovanje Roma“

+100%-

Završna konferencija projekta „Stanovanje Roma“

Projekat „Stanovanje Roma“ jedan je od najkapitalnijih i najznačajnijih projekata u oblasti socijalne inkluzije Roma koji je realizacijom brojnih aktivnosti u prethodnih 27 meseci u potpunosti ostvario cilj koji smo zajedno postavili, a to je unapređenje životnih uslova romske populacije u podstandardnim romskim naseljima u Srbiji“, istakla je danas direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović obraćajući se na završnoj konferenciji projekta.

 

Paunović je navela da je jedan od ključnih zadataka projekta podrška u sprovođenju grant šeme „Stanovanje Roma“ od 6,5 miliona eura kao i priprema tehničke dokumentacije za buduće projekte i podršku generalnim merama inkluzije Roma i Romkinja.

 

Kako je objasnila, u okviru ovog projekta realizovana je izgradnja i rekonstrukcija preko 150 stambenih jedinica u kojima živi preko 700 Romkinja i Roma, dok su dodatni benefiti od projekata izgradnje infrastrukture doprineli unapređenju uslova života za preko 5000 Romkinja i Roma.

 

„Posebno želim da naglasim da je značajan doprinos projekta napravljen u oblasti operativnog planiranja mobilnih timova, pri čemu se to ne ogleda samo u unapređenju metodologije operativnog planiranja i uspostavljanju mehanizama za praćenje ostvarenih rezultata, već je ovaj projekat omogućio i obezbeđivanje sredstava budžetima lokalnih samouprava za njihovu implementaciju u visini od oko 17 miliona dinara za 2019. godinu“, rekla je Paunović.

 

„Ovaj projekat je doprineo jačanju kapaciteta 20 novoformiranih mobilnih timova, kako kroz trening program koji je pohađalo preko 200 učesnika, tako i kroz mentorsku podršku“, dodala je Paunović.

 

Paunović je poručila da je potrebno dodatno motivisati lokalne samouprave da se još posvećenije bave pitanjima i izazovima romske populacije, da redovno opredeljuju budžetska sredstva kako bi se istovremeno osigurala i održivost mobilnih timova i mera za socijalnu inkluziju romske populacije.

 

„Ne sme se zaboraviti ni potreba za osnaživanjem romske zajednice za zastupanje sopstvenih interesa, jer zastupanje predstavlja značajan proces koji bi im omogućio da jasno artikulišu svoje zahteve i adekvatno ih zagovaraju na nivou lokalne zajednice“, ocenila je Paunović.

 

Navela je da se kroz realizaciju projekta doprinosi i sprovođenju obaveza iz Deklaracije o integraciji Roma koja je potpisana u poljskom gradu Poznanju, u okviru samita lidera Zapadnog Balkana na kojem je učestvovala i predsednica Vlade Srbije. Cilj deklaracije je podrška društveno-ekonomskoj integraciji romskog stanovništva, a lideri su se obavezali da će preduzeti neophodne korake za postizanje konkretnih rezultata u oblasti zapošljavanja, stanovanja, obrazovanja, zdravstva, civilne registracije i nediskriminacije.

 

„Realizacija projekta doprinosi sprovođenju obaveza iz AP za Poglavlje 23, sprovođenju Operativnih zaključaka sa Seminara za socijalno uključivanje Roma i Romkinja koji se realizuje sa Evropskom komisijom“, objašnjava Paunović, kao i sprovođenju strateških dokumenata i zakona Republike Srbije.

 

Iako stambeni uslovi predstavljaju osnovnu potrebu, važno je razumeti da je to samo jedan od pravaca delovanja i da paralelno treba raditi i na ostalim elementima aktivne inkluzije kao što su zdravstveni status, socijalna zaštita, obrazovanje i zapošljavanje, zaključeno je na konferenciji.

 

Projekat je implementiran od strane konzorcijuma koji predvodi KPMG d.o.o. Beograd, a glavni korisnici projekta su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Kancelarija za ljudska i manjinska prava, dok je ugovorno telo Ministarstvo finansija.

 

Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava